top of page

  Specialist på Flak & Skogsvagnar

I Syd & Mellan Sverige 

Stubbfräsning

Ring för offert fast pris

Trädfällninig med Klättrande Arborist

Ring för offert fastpris

Rut-Avdrag

Halva priset på arbetskostnaden

Vi tar även hand om vindfällen och upparbetning, gallring, röjningsjobb utskotning med miniskotare osv


Ring för Offert


Vi utgår från Växjö men jobbar med ca 5-10mils radie beroende på vädersträck.

Vi har folk med All nödvändig utbildning, Cerifieringar, Försäkringar

Gröntkort, ABCD-Motorsågskörkort, Klätterutbildningar, Röjsåg körkort osv

Vi utför som exempel också:

Vindfälles hantering med utkörning med Miniskotare

Röjningar och underröjning innan slutavverkning med Röjsåg

Gallringsjobb med Gröntkort och utkörning av detta med små effektiva maskiner som inte kör sönder

Klippning av sly längs vägkanter och åkerskanter med bortforsling av ris.

bottom of page